Denai banamo Novi Yulia. Biasanyo kawan-kawan maimbau Evi. Ambo barasa dari Kelok 44, sabuah daerah nan elok bana ko a. Di antarao puncak bukik Lawang jo Danau Maninjau. Daerah wisata bana. Kalo kawan-kawan ka kampuang denai, banyak baruak nan manyambuik di tiok kelok. Maharok lompekan kacang goreang nan dibawo dari Matua, atau palai rinuak dari Maninjau.

Kini ambo tangah menjalani studi di Jurusan Sastra Minangkabau Unand. Saking cintonyo denai ka Minangkabau, sahinggo denai suko bana maliek perkembangan keminangkabauan ko. Baiak, malalui tulisan nan ditulih buku urang lain, ataupun malalui diskusi samo pakar-pakar kaminangkabauan. Salah satu bantuak ka sanangan denai taradok kaminangkabauan ko, baik tantang adaiknyo, agamo, dan lainnyo, denai sampaikan dalam bantuak tulisan. Babarapo tulisan ambo dapek kawan-kawan baco di surek kaba harian daerah Padang.

Untuak mampalueh ruang gerak bapikia denai, mangko denai bukaklah blog iko jo harok kawan-kawan bisa ba diskusi jo denai tentang apapun manganai kaminangkabauan dulu, hari nanko, dan nan ka datang. Viva awak urang Minang.

Salam,

Novi

Advertisements